Privacy- en cookieverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Te Paske BV aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Te Paske BV is statutair gevestigd aan de Heemraadschapslaan 102c (1181 VC) te Amstelveen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33293850. Te Paske BV is per e-mail te bereiken via info@tepaske-bv.nl en telefonisch via 020-337 6768.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Te Paske BV omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Te Paske BV aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Te Paske BV valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Te Paske BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 juni 2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden uw gegevens verwerkt als u een overeenkomst met ons afsluit. U kunt uw persoonsgegevens invullen op het contactformulier. Uw persoonsgegevens worden dan ook verwerkt zodat Te Paske BV contact met u op kan nemen en uw vragen kan beantwoorden. Het gaat om de volgende gegevens:

– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;

Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

De rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van uw persoonsgegevens, betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft uw gegevens namelijk zelf via de website ingevuld en vervolgens verzonden.

Te Paske BV zal uw persoonsgegevens bewaren voor een termijn van zeven jaar vanwege de fiscale bewaarplicht. Mocht u langer dan zeven jaar een klant zijn bij Te Paske BV, dan zullen uw persoonsgegevens langer bewaard worden. In sommige gevallen zal Te Paske BV uw persoonsgegevens dan voor tien jaar bewaren.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Te Paske BV te verstrekken, is Te Paske BV niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Te Paske BV niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u.

 

Cookies

Te Paske BV maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Te Paske BV bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Te Paske BV om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Te Paske BV. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. Te Paske BV is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Te Paske BV raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Te Paske BV zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Te Paske BV. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Te Paske BV op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Te Paske BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

 

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@tepaske-bv.nl Te Paske BV zal dan zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar
info@tepaske-bv.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Te Paske BV met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).